MenEngage

Det globala nätverket MenEngage samlar organisationer som på olika sätt arbetar för att engagera pojkar och män för jämställdhet. MenEngage har mer än 700 medlemsorganisationer i sex regioner runt om i världen. Vi deltar aktivt i nätverkets arbete för att utveckla vår egen kunskap, dela erfarenheter, och utöva påverkansarbete  internationellt kring våra frågor.

MÄN koordinerar nätverket MenEngage Europa, som utgör en av de sex regionerna i MenEngage, och sitter i den globala styrelsen. År 2015 bildades även Nordic MenEngage där MÄN ingår tillsammans med partners från våra nordiska grannländer.

Under perioden 2020-2022 kommer sekretariatet för MenEngage Europa vara placerad på MÄN:s kansli i Stockholm. Sekretariatet ska fungera som en motor i utvecklingen mot ett stärkt och inkluderande nätverk i Europa, med förutsättningar att fungera som en plattform för erfarenhetsutbyte och kapacitetsstärkande arbete.