Internationellt

MÄN är en ledande aktör i den globala jämställdhetsrörelsen. MÄN samarbetar med flera organisationer runt om i världen i gemensamma projekt, internationella nätverk och genom olika konsultuppdrag.

I våra internationella samarbeten stöttar vi pappagrupper, arbetar med mäns våld mot kvinnor och delar med oss av våra metoder för våldsprevention och pappors delaktighet i föräldraskapet.

Vi utbildar även informatörer som ska arbeta mot sexualiserat våld och bidrar med andra insatser för att öka mäns engagemang för jämställdhet.

Internationella projekt och uppdrag 

Vår kunskap och erfarenhet inom våldsprevention, jämställt föräldraskap och hur en engagerar män och pojkar i jämställdhetsfrågor är efterfrågad internationellt. Vi erbjuder vår kompetens i internationella sammanhang genom utbildning för och samarbete med svenska och internationella aktörer. MÄN har bland annat haft uppdrag i Etiopien, Georgien, Kenya, Ukraina, Sydkorea och Vietnam.

Genom åren har MÄN haft flera långsiktiga samarbetsprojekt tillsammans med organisationer i andra delar av världen. Just nu arbetar vi framför allt i Östeuropa med fokus på att sätta män i rörelse för jämställdhet, mot våld och för ett ansvarstagande föräldraskap. I Belarus samarbetar vi sedan många år med två lokala partners. Metoderna är pappagrupper för ett mer jämställt föräldraskap, normförändrande arbete med unga och en psykosocial stödverksamhet för män. Vi har även kontakt och utbyte med organisationer i Ryssland kring bland annat arbete med pappor, forskning och kopplingen mellan genus och miljö, och med en colombiansk organisation kring maskulinitet och militarisering. Med stöd från EU delar vi med oss av våra våldspreventiva metoder och svenska erfarenheter till nyckelaktörer i ett flertal europeiska länder. 

MÄN:s tidigare långsiktiga partnerskapsprojekt inkluderar ett EU-finansierat trepartssamarbete för att engagera unga killar i Sverige, Nederländerna och Storbritannien mot sexuella trakasserier och våld, och ett samarbete för att engagera män som fäder och i omsorgsarbete i Sydafrika, Namibia och Botswana.

Internationella nätverk 

Internationella kontakter och erfarenhetsutbyten har alltid varit en viktig del av MÄN:s verksamhet. Mycket av vårt våldsförebyggande arbete bygger till exempel på att vi kunnat ta del av kunskaper och erfarenheter från andra länder. Eftersom arbetet med män och pojkar för jämställdhet fortfarande är relativt nytt finns ett stort intresse globalt av att lära av varandra och att utveckla metoder och kunskap tillsammans. 

MÄN vill också vara en del av att flytta fram positionerna inom området hos beslutsfattare och utvecklingsaktörer, för att säkra att arbetet görs på ett sätt som faktiskt bidrar till jämställdhet. Det har blivit allt viktigare i takt med att arbetet med män och pojkar fått mer uppmärksamhet på senare år.

MÄN ingår i flera internationella nätverk, däribland MenEngage AllianceMenCare och the European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence.