Bli medlem

Börja med att välja en lokalgrupp i menyn nedan. Hittar du ingen nära dig, välj "MÄN Riks".


Tack för att du tar ställning för en jämställd värld utan våld. Vi välkomnar medlemmar av alla kön. För varje medlemskap får vi en starkare gemensam röst i kampen mot mäns våld – ditt stöd och engagemang spelar roll!

Som medlem får du massor av möjligheter till engagemang – om du vill. Du kan bli aktiv i en lokalgrupp, gå våra utbildningar och få ny kunskap och vara med och påverka på våra möten och i debatter. Som medlem får du vårt nyhetsbrev varje månad. Läs mer om vad du kan göra som medlem här. Varmt välkommen att förändra och förändras tillsammans med oss!

Välj den lokalgrupp du vill gå med i. Alla lokalgrupper ingår i riksorganisationen. Om du vill starta en lokalgrupp ta kontakt med vår föreningsutvecklare. Om det inte finns en lokalgrupp nära dig kan du bli medlem i riksorganisationen (MÄN Riks).

Den ordinarie medlemsavgiften är 240 kronor/år och ditt medlemskap gäller fram till 31 december 2021. Därefter måste du förnya ditt medlemskap. Du som inte har möjlighet att betala fullt pris kan betala en reducerad avgift och betalar då 100 kronor/år. Du behöver givetvis inte ange något skäl till att betala den lägre avgiften, utan det är helt upp till dig att välja, beroende på hur din situation ser ut.